Integritetspolicy

Nyköpingskliniken respekterar kundernas integritet! Genom att uppfylla kraven från Dataskyddsförordningen som infördes den 25 maj 2018. 

I denna integritetspolicy kan du som kund (Du) läsa Nyköpingsklinikens (Vi) redovisning och hantering av personuppgifter.

Hur samlar vi in dina personuppgifter

Kontaktformulär

Nedan beskrivs hur Nyköpingsklinikens process ser ut för att samla in kundernas personuppgifter.

 1. Kund kontaktar Nyköpingskliniken via webbformuläret.
 2. Nyköpingskliniken kontaktar Kunden och tar konversationen vidare kring behandlingar.
 3. När Nyköpingsklinken vet vad Kunden önskar kommer Kunden att hänvisas till Bokadirekt.se för att boka rätt behandling.
 4. Nyköpingskliniken utför den tjänst som har efterfrågats av dig som kund.
 5. Nyköpingskliniken sparar kundens behandlingsinformation och hälsodeklaration i en journal för framtida behandlingar.

Nyköpingskliniken tar in dessa uppgifter för att kunna fullfölja vår uppgift till som Kund

 • Namn 
 • E-post 
 • Ämne 
 • Ditt meddelande 

Syftet med behandlingen

Syftet med den behandling Nyköpingskliniken är att snabbt och effektivt kunna ge dig som Kund service i världsklass.

Syftet med behandlingen är:
 • Uppfylla den efterfrågan som Kunden önskar.
 • Kunna ge snabb och professionell service.
Rättslig grund för behandling:
 • Kundavtal – Du som kund vill ingå i ett kundavtal med Nyköpingskliniken.
 • Samtycke – När du som Kund väljer att boka en skönhetsbehandling via Bokadirekt.se räknas om ett samtycke där du medvetet lämnar över dina personuppgifter till Nyköpingskliniken (Personuppgiftsansvarig) och Bokadirekt.se (Personuppgiftsbiträde)

Denna princip appliceras också när du som Kund väljer att kontakta Nyköpingskliniken via webbformuläret.

Cookie-filer

Nyköpingskliniken använder Google Analytics för att analysera hur besökarna använder webbplatsen i syfte till att förbättra webbplats-upplevelsen.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Känsliga uppgifter

Om du som kund kontaktar Nyköpingskliniken och har exempelvis frågor kring allergier och ditt hälsotillstånd vid en viss behandling etcetera. Då kommer vi att gallra dina personuppgifter efter att relationen är avslutad för det specifika ändamålet.

Underleverantörer

Bokadirekt

Via Bokadirekt.se kan vi tillhandahålla en effektiv och smidig bokningtjänst till våra kunder. Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna uppfylla vår tjänst mot dig som kund samt för att kunna kommunicera med dig.

 • Bokadirekt i Stockholm AB
 • Org.nr: 556580-5412

Facebook

Som kund kan också kommunicera med Nyköpingskliniken med hjälp av Facebooks chattfunktion. Där behandlar vi ditt namn och innehållet i meddelandet.

 • Facebook

Utgivande av personuppgifter

Nyköpingskliniken lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan underleverantör än de som är nämnda i denna policy.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

 • Om du kontaktar Nyköpingskliniken via kontaktformuläret eller chatt funktionen i Facebook, så gallrar vi din in konversation eller ditt meddelande efter 1 år. 
 • Din kommer att behandla din information via vårt bokningssystem så länge vi har en relation med dig. Alternativt, när du som Kund ber Nyköpingskliniken att sluta behandla dina personuppgifter. 

Hur skyddar vi din information?

Nyköpingskliniken har i den mån  verksamhet kan, vidtagit tekniska och organisationella åtgärder för att säkra att kundernas uppgifter.

Dina rättigheter

Som kund har du alltid rätt till ett registerutdrag samt att begära borttagning ur våra register. Meddela Nyköpingskliniken också om du behöver ändra eller rätta några personuppgifter som finns sparat om dig, som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Har du invändningar kring vår hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen – Datainspektionen@datainspektionen.se

Om du har frågor eller vill använda dig av din rättighet:

Info@nykopingskliniken.se